Revija za ljubitelje gora že od leta 1895, foto: Vladimir Habjan

Statistika

Bralci želite praktične informacije

Povzetek analize ankete, objavljene v februarski številki leta 2008

V februarski številki smo vas prosili, da nam sporočite, kaj si mislite o Planinskem vestniku. Prejeli smo 188 izpolnjenih vprašalnikov.

Kdo ste naši bralci?

Odgovorilo vas je 70 % moških in 30 % žensk. Največ vas je bilo starejših od 60 let, in sicer 31,9 %, med 50 in 60 let 23,4 %, med 40 in 50 let 25,5 %, od 30 do 40 let 10,6 %, pod trideset let pa 8 %. Le dva sta bila mlajša od 20 let. Več kot 30 let Planinski vestnik bere 27,2 % anketiranih, 20-30 let 9,6 %, 10-20 let 16 %, 5-10 let 22,9 %, veseli pa smo, da se nam je oglasilo tudi 24,5 % novih bralcev, torej tistih, ki nas spremljate manj kot pet let.

Kaj si mislite o vsebini?

Vaše odgovore o vsebini revije najlažje na hitro predstavimo v spodnji tabeli. Pri vsaki temi ste lahko obkrožili, ali si je želite manj, enako ali več. Večina vas je s sedanjo vsebino zadovoljna, saj vas je okoli 60 % obkrožilo enako. V zadnji stolpec tabele smo dodali utežen seštevek prvih treh stolpcev. Če bi vsi obkrožili več, bi bila utežena vrednost v zadnjem stolpcu 100, če bi bili obkroženi samo manj, bi bila ta vrednost -100, če pa bi vsi obkrožili enako, bi bila 0. Te vrednosti so nam pomagale razvrstiti rubrike od najbolj zaželenih do najmanj priljubljenih.

 temamanj (%)enako (%)več (%)uteženo
1Predstavitev domačih gora3,728,268,146,2
2Doživljajski članki 8,552,725,720,9
3Zemljevidi7,445,743,119,3
4Predstavitev opreme6,453,240,415,9
5Zgodovina7,452,139,915,5
6Predstavitev sosednjih gora12,248,438,813,7
7Naravovarstvo6,958,534,611,5
8Fotogalerija 11,761,7 25,5 5,3 
9Intervjuji 9,6 65,4 24,5 5,1 
10Enostranske slike4,872,921,34,5
11Naša smer 7,4 71,3 19,7 3,5 
12Imenoslovje19,155,325,02,6
13Iz literature12,267,618,11,9
14Plezalna doživetja18,6 60,1 21,3 1,1 
15GRS12,871,315,40,8
16Slikovne uganke9,677,112,20,6
17Dvostranske slike17,663,818,10,2
18Uvodniki5,990,42,7-0,3
19Odprave v tujino18,165,415,4-0,9
20Predstavitev oddaljenih gora23,456,917,0-2,8
21Alpinistične novice20,767,012,2-2,8
22Poročila o PZS27,767,96,9-7,3
23Poročila o PD33,053,213,3-9,2
24Pesmi33,555,910,6-10,1
25Slikarstvo34,651,112,8-10,7

Več kot očitno bi bralci Planinskega vestnika radi imeli čim več praktičnih informacij o obiskovanju domačih gora. To je bilo edino vprašanje, pri katerem je bilo večkrat obkroženo več kot pa enako ali manj. Sledijo opisi doživetij v gorah, takoj za njimi pa so zemljevidi (torej spet praktične informacije) in pa predstavitve opreme. V uredništvu se zavedamo, da je opisov opreme premalo in zato se ne čudimo, da si takih informacij želite več.
Želite si več zgodovinskih člankov, seveda pa se bomo še naprej trudili predstavljati tudi gore v bližnji soseščini. Varovanje narave je priljubljena in verjetno skrb zbujajoča tema, zato se je tudi znašla med tistimi, ki si jih želite več.
Sledijo rubrike, za katere bi lahko rekli, da ste z njimi zadovoljni, saj imajo vrednost v zadnjem stolpcu pod 10. Torej si jih ne želite ne več ne manj. Na negativni strani preseneča nizka uvrstitev poročil o PD in PZS. Tudi pesmi in slikarstva si želite manj, kljub temu da jih že sedaj ni veliko.

V uredništvu bomo skrbno preučili vaša sporočila in vam skušali našo revijo še bolj približati.

Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste se potrudili in nam pisali.

Za uredništvo Andrej Stritar

 
impressum  uredniški odbor  predstavitev rubrik  navodila avtorjem  prodajna mesta  statistika  PV V ODDAJI GORSKE SLEDI 
   
 

Planinski vestnik ISSN 0350-4344
© Planinska zveza Slovenije. Vse pravice pridržane.